Foreningen Medspil er koncertarrangør og foreningen bag etableringen af spillestedet Generator i Ringkøbing.
Foreningen arrangerer koncerter, caféer og andre kulturevents.
Vores foreningslokaler er en integreret del af Generator på Kastengevej 3 i Ringkøbing.

Vi ønsker at give musikelskere i Ringkøbing-Skjern Kommune fantastiske koncertoplevelser på en længe efterspurgt livescene i Ringkøbing. Samt at give lokale og nationale musikere mulighed for at vise, hvad de kan, og hvad de står for. Medspil stræber efter at kunne præsentere forskelligartet musik for et mangfoldigt publikum.

Ambitionen er at understøtte, og bidrage til udviklingen af et blomstrende musikmiljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette kan ikke gøres uden vores mange medlemmer.

 

HISTORIEN KORT

Medspil blev skabt som en arbejdsgruppe efter initiativ af Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis formål var at se på mulighederne for placeringen af et spillested i ledige lokaler foreslået af kommunen i december 2009. Få måneder senere blev foreningen stiftet af en gruppe i unge ildsjæle fra Ringkøbing og omegn.

Foreningen udarbejdede forskellige projektforslag til, hvor og hvordan Ringkøbings kommende spillested kunne placeres. I sensommeren 2010 kom de tidligere forsyningslokaler på Kastengevej i spil, og lokalerne for Ringkøbings kommende spillested var fundet.
Medspil kastedet sig over et omfattende etableringsforløb i tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, bygningernes ejer Ringkøbing-Skjern Forsyning og Arkitektgåren i Ringkøbing, der nu har resulteret i spillestedet Generator. En bred vifte af lokale erhvervsfolk og andre kulturorienterede foreninger og institutioner har ligeledes løftet og båret projektet til hvor det er i dag.

Den daglige drift varetages i dag af Den Selvejende Institution Generator, med Medspil som koncertarrangør.

Generalforsamling 2017

Foreningen Medspil afholder ordinær generalforsamling 
onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.30
på Spillestedet Generator
Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.  
Forslag der ønskes behandlet af medlemmerne skal være sendt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand Søren Knudsen, email: sk@med-spil.dk
eller på ovenstående adresse, att: Søren Knudsen

Kontingent kan betales på generalforsamlingen, eller via bankoverførsel.
Se her for bankoverførsel:
 www.spillestedet-generator.dk/Om/bliv-medlem-af-medspil


FORENINGEN MEDSPIL

Bestyrelsen:

Formand:
-Jens Olufsenj-olufsen-e-mail


Næstformand:
-Kristian Ravn Skov

Kasserer:
-Bjarne Vraa Vielsen

Sekretræ/ref.:
-Jens Ole Steen

Bestyrelsesmedlem:
-Jane Gammelgaard

Suppleanter:
-Søren Knudsen
-Charlotte Dalsgaard

 

Vedtægter: 

Medspil foreningsvedtægter(PDF)>> 

 

Om medlemskab af Medspil

Du kan blive medlem af foreningen Medspil som er koncertarrangør og den aktive forening bag Generator. 
Det er ikke nødvendigt at være aktiv eller frivillig i foreningen for at være medlem. 

Kontingent kan betales kontant til kasserer Bjarne Vraa Nielsen eller ved bankoverførsel til 
Ringkjøbing Landbobank reg.: 7670 konto: 5917179
Se mere om medlemskab og udfyld medlemsblanket her>> 

Som medlem af Medspil får du kontante rabatter og gode medlemsfordele: 

 • Medlemspris på langt de fleste Generator-koncerter
  (typisk ca 10-20 %). Se koncertprogrammet med medlemspriser her>>(PDF) 
 • Medlemspris både ved online køb, og køb af billet i døren. 
 • GRATIS adgang til enkelte udvalgte koncerter.
 • Direkte besked på mail når nye koncerter sættes til salg.
 • Agang til eksklusiv lukket presale kun for medlemmer, 
  (min. 3-4 dage før billetter sættes offentligt til salg).
 • Adgang og stemmeret til foreningens årlige generalforsamling.

MEDLEMSBETINGELSER:

 • Medlemskab af foreningen Medspil koster 150 kr. om året. Medlemskabet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
 • Medlemskabet er først gyldig når indbetalingen af det fulde kontingent er registreret på kontoen. Vær opmærksom på at der kan gå op til to bankdage før overførslen er gennemført.
 • Ved kontant betaling træder medlemskab i kraft øjeblikkeligt.
 • Medlemskab giver adgang til køb af 1 billet til medlemspris. Ved køb af billetter til medlemspris, skal der altid fremvises gyldig id i døren ved ankomst til arrangementet.
 • Billetter til medlemspris kan kun benyttes af medlemmer. 
 • Er medlemskab ikke registreret ved brug af billet til medlemspris, kan der i døren forlanges fuld betaling for arrangementet, eller betaling af medlemskab på stedet.
 • Desuden henvises til foreningens til hver en tid gældende vedtægter

------------------------------------------

Foreningen Medspil
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- AFHOLDT - 

 Som følge af foreslåede vedtægtsændringer på Medspils ordinære generalforsamling mandag d. 21. marts 2016, afholdes i henhold til udgående vedtægter ekstraordinær generalforsamling.

- AFHOLDT -
ONSDAG D. 13. APRIL 2016 KL. 20.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Endelig behandling af forslaget til ændring af foreningens vedtægter jf. gældende vedtægters § 12.
3. Eventuelt.

 

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt 21/03-16(PDF)>>

Forslag til vedtægtsændring(PDF)>> 

 

Medlemmer af Medspil har stemmeret på generalforsamlingen. 
Medlemsskab kræver, at kontingentet på 100 kroner er betalt før generalforsamlingen.
Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Kontingent kan betales kontant til kasserer Bjarne Vraa Nielsen eller ved bankoverførsel til 
Ringkjøbing Landbobank reg.: 7670 konto: 5917179
Se mere om medlemskab og udfyld medlemsblanket her>> 

 

Generalforsamlingen foregår på
Spillestedet Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing